Эмийн үнийн өсөлтийн шалтгаан нөхцөлийг хянан шалгах үүрэг бүхий хянан шалгах түр хороо Хугацаа: 2024.03.01-ийг хүртэл.

Баримт, мэдээлэл илгээх

Эмийн үнэ, чанартай холбоотой мэдээллийг илгээнэ!